30mrt

Probleemanalyse

12:12 |

Er breekt een spannende tijd aan voor de Duinpolderweg. De probleemanalyse van Royal Haskoning ligt er inmiddels en het is duidelijk: de provincie NH wil met de uitkomst van dit rapport verder met het project Duinpolderweg. In Zuid-Holland komen de staten nog aan zet. In NH daarentegen hebben de statenleden zich buiten spel laten zetten en bedient gedeputeerde Post van de VVD de knoppen. Post A8-A9

Onze verwachting is dat de statenleden in ZH zich wel kritisch zullen tonen. Hieronder publiceren wij een artikel van journalist Smakman in het Haarlems Dagblad van 18 maart jl. Wij onderschrijven zijn kritiek op het rapport van Royal Haskoning. Hier lijkt sprake van een doelredenering. U kunt dan denken aan de volgende redeneertrant: ‘Ik pas in die jas. Die jas past in mijn tas. Ik pas in mijn tas.’ In de probleemanalyse gaat dat als volgt: ‘Er zijn diverse verkeersknelpunten in de regio. Een weg is er om knelpunten op te lossen. De Duinpolderweg lost de verkeersknelpunten in de regio op’. Daarmee is niet gezegd: hoe ernstig die knelpunten zijn, waar ze zich voordoen, of deze weg geschikt is om die specifieke knelpunten op te lossen en of de nadelen niet groter zijn dan de voordelen. Het lijkt er sterk op dat dit rapport van Royal Haskoning wordt gebruikt als vertrekpunt, of, zo u wilt, als onderlegger, of als legitimatie om hoe dan ook door te gaan met het project Duinpolderweg. probleemanalyse

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland