07feb

Provincie Noord-Holland

13:54 |

Ook dit benadrukt de megalomane gedachten van provincie NH:

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/02/06/regie-fusie-flevoland-noord-holland-en-utrecht-ligt-bij-rutte/

Hierin ziet u ook de sterke 2-eenheid Post-Remkes in dienst van het grote geheel.

Op de achtergrond Jan Franssen die hun plannen faciliteert om de Bollenstreek bij prov NH te voegen. Allen VVD (en Rutte natuurlijk ook).

Wat angst inboezemt is dat er geen effectieve controle plaatsvindt op het bestuur van Gedeputeerde Staten NH en dat de VVD het als enige partij voor het zeggen heeft in de provincie.

 

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland