30mrt

PvdA Haarlemmermeer

20:16 |

Hieronder volgt de eerste reactie die wij hebben ontvangen vanuit de Haarlemmermeer over de Duinpolderweg:

 

Beste mensen,

Met excuses voor de late reactie, wil ik u graag het standpunt van de PvdA in Haarlemmermeer toelichten.

De PvdA in Haarlemmermeer is van mening dat de Duinpolderweg moet worden aangelegd om een betere doorstroming van oost naar west (en vice versa) te bewerkstelligen. Dit is ook een onderdeel van het Deltaplan Bereikbaarheid dat de afgelopen periode door de gemeenteraad is aangenomen. Nu de aansluiting van de Nieuwe Bennebroekerweg aan de A4 een feit is, zal ook het verkeer door Zwaanshoek toenemen. Over de vraag welk tracé de Duinpolderweg ten westen van de Ringvaart moet volgen, doen wij uiteraard geen uitspraken. Wel is het wenselijk daarbij zoveel als mogelijk rekening te houden met verkeersoverlast in de dorpen en met het in beslag nemen van stukken natuur.

met vriendelijke groeten,

Tom Horn

fractievoorzitter PvdA Haarlemmermeer

 

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland