30jan

Raadsvergadering Bloemendaal 29 januari 2015

18:19 |

Tijdens de rondvraag heeft Hart voor Bloemendaal aan de nieuwe wethouder Jur Botter vragen gesteld over de nieuwste ontwikkelingen rond de Duinpolderweg. Deze vragen vindt u hier: hart voor bloemendaal vragen 26 januari 2015

Hier kunnen nog andere vragen aan worden toegevoegd, maar dit is een begin. Op de bandopname kunt u zien dat raadslid Roos (Hart voor Bloemendaal) eerst verzoekt de verslagen openbaar te maken, welk verzoek al vele malen is gedaan. Het antwoord hierop is nee, dat kan niet. De Stuurgroep of hoe deze groep ook heten mag, vergadert geheim. Het is niet de bedoeling dat hieruit gelekt wordt. Men is opinierend bezig. Vandaag was er opnieuw een bijeenkomst van deze Stuurgroep. Het blijft merkwaardig dat de verslagen niet openbaar zijn. Dat kun je als Stuurgroep wel willen, maar is het conform de wet? De beantwoording volgt eind volgende week. U wordt op de hoogte gehouden.

Zie voor de bandopname onderdeel 6 vanaf minuut 40: https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Raad/2015/29-januari/20:00

 

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland