19jun

Ronkende plannen Haarlemmermeer getemperd?

19:07 |

Raad Haarlemmermeer wil parels aan de Ringvaart niet afraffelen WW 18 juni 2014

Een interessant artikel vindt u hierboven als u op de link klikt. De ronkende plannen van de gemeente Haarlemmermeer worden enigszins getemperd, zo lijkt het, omdat raadsleden zich gaan afvragen of de ambities niet een beetje te optimistisch zijn. De twijfel hierover is zeer terecht. Gesteld wordt dat de Duinpolderweg een voorwaarde is! Dat ligt voor de hand dat de gemeente dat zegt. Daarmee wordt de raad onder druk gezet. Want als de raad het daar niet mee eens is, dan komt het financiele draagvlak nog verder onder druk te staan. Van solidariteit is intussen al lang geen sprake meer. In februari 2011 leken alle bestuurders nog unaniem voorstander te zijn van de Duinpolderweg. Dat heeft ons verrast, omdat uit de eigen onderzoeksrapporten (oa: van Greenport tot Mainport) overduidelijk blijkt dat de doelstellingen niet gehaald worden. Blijkbaar leest men die rapporten niet.

Onder druk wordt alles vloeibaar. In het artikel staat dat de vraagtekens geplaatst worden bij de woningbouw en de financiele haalbaarheid van het project. Op 26 juni as zouden raadsleden ook eens kunnen vragen aan de gemeente Haarlemmermeer: wat gaat er gebeuren met de Nieuwe Bennebroekerweg? Krijgt deze weg straks het karakter van een stroomweg of blijft het een gebiedsontsluitingsweg? Als het een stroomweg wordt, dan gaat dat ten koste van de leefbaarheid EN de bereikbaarheid van Floriande. Als het een ontsluitingsweg blijft, dan zal het Rijk zeker geen geld ter beschikking stellen en zal de gemeente Haarlemmermeer flink in de buidel moeten tasten.

Voor die Raadsleden die dit nog eens nader zouden willen bespreken: neemt u vooral contact met ons op. U kunt ons bereiken via: nietdoorhetbos [at] gmail .com

Bovendien kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Helemaal onderaan de homepage kunt u zich opgeven voor deze brief.

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland