28feb

SMASH: bereikbaarheid luchthaven

17:06 |

De volgende informatie willen wij u niet onthouden, omdat dit het grote geheel aangeeft hoe op het niveau van de minister wordt gesproken over de Duinpolderweg. Nut en noodzaak: verschoven in de richting van de bereikbaarheid van de luchthaven?

VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG

5 januari 2012

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 12 december 2011 overleg gevoerd met minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus van Infrastructuur en Milieu over het MIRT.

De heer Verhoeven (D66): Voorzitter         Er is ook nog een probleem in de Bollenstreek. Bij de behandeling van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is de motie van het CDA aangenomen, die door ons ook is gesteund, om de Greenport aan te wijzen als extra prioriteit. Dat leidt tot extra verzoeken en vragen uit die regio over de bereikbaarheidsopgave, in het bijzonder over de noodzaak van een nieuwe verbinding tussen de N205, de N206 en de A4. Wat vindt de minister hiervan?

Minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus : De heer Verhoeven vroeg of ik iets kon zeggen over de N205/N206 en de aansluiting op de A4. Dat kan ik op dit moment niet. Het is een project van de provincie en het lost bovendien geen knelpunten op de rijkswegen op. Ik zei “op dit moment”, want in de structuurvisie SMASH wordt ook onderzocht of de bereikbaarheid van de luchthaven realisatie van dit project nodig maakt. Zomer 2012 is die structuurvisie klaar. Deze visie is verder agendavormend voor de periode na 2023: in the end zullen wij ons er dus wel een mening over moeten vormen, ook al is het een lokaal project.

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland