26feb

Strategisch de beste manier om aan geld te komen

14:11 |

BBO2010

 

Hier citeren wij mevrouw Post, VVD gedeputeerde van Noord-Holland, die spreekt over strategie om in ‘beeld’ te komen bij het Rijk voor geld. Nu het stadium van kiezen voorbij is en alle bestuurders unaniem gekozen hebben voor het meest noordelijke traject van de Duinpolderweg is het tijd om het onderwerp GELD aan te kaarten. Want zonder geld, geen weg. Maar of dat ons hoop biedt, dat moeten we afwachten. Overal waar wij kijken zien wij VVD bestuurders op hoge posten zitten. Bent u blij dat deze weg er komt, stem dan met een gerust hart op de VVD, want zij regelen het wel met hun strategie.

VVD logo

 

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland