05jun

Structuurvisie Noord-Holland: kwaliteit door veelzijdigheid?

10:49 |

Uit de structuurvisie Noord-Holland 2040: Kwaliteit door veelzijdigheid? Past daarin een snelweg dwars door de EHS en langs Natura 2000 gebied? Opvallend dat de provincie NH samen met ZH een weg plant dwars door gebied dat zo belangrijk geacht wordt voor ontwikkeling van natuurgebieden in de drukke Randstad. Wat is dan nog het doel van beleid?

De Provincie Noord-Holland zorgt voor gebieden met een hoge biodiversiteit, maakt deze waar mogelijk toegankelijk voor recreatie en bouwt deze uit tot een robuust, samenhangend netwerk. Kern van het natuurbeleid is de veiligstelling en de ontwikkeling van een netwerk van onderling verbonden natuurgebieden: de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) inclusief de verbindingszones, de nationale parken en Natura 2000-gebieden. Daarnaast richt de Provincie Noord-Holland zich op het behoud van weidevogels en het karakteristieke open weidelandschap waarin zij leven. De Provincie Noord-Holland zorgt voor gebieden met een hoge biodiversiteit, maakt deze waar mogelijk toegankelijk voor recreatie en bouwt deze uit tot een robuust, samenhangend netwerk. Kern van het natuurbeleid is de veiligstelling en de ontwikkeling van een netwerk van onderling verbonden natuurgebieden: de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) inclusief de verbindingszones, de nationale parken en Natura 2000-gebieden.

Uitvoeringsprogramma:

– EHS verordening artikel 19.

– – Doorwerking EHS-beleid in bestemmingsplannen.

Weidevogelleefgebieden

Weidevogels zijn karakteristiek voor Noord-Holland. Ze gedijen goed in het open (veen)weidelandschap. Het gaat minder goed met de weidevogels doordat het traditionele landschap en de manier waarop dat beheerd wordt verdwijnen. De Provincie vindt zowel de weidevogels als het karakteristieke cultuurlandschap waarin zij verblijven belangrijk. Daarom beschermt zij deze landschappen tegen inbreuken op de openheid. Dit sluit aan op het algemene beleid voor gecombineerde landbouw in deze gebieden.

Uitvoeringsprogramma:

– – Openheid weidevogelleefgebieden: verordening artikel 25

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland