19mrt

uw WOZ-beschikking

11:37 |

Vandaag is het een belangrijke dag. U mag stemmen. Gisteren plaatsten wij de kieswijzer van het Platform NOG op deze site. Als u het nog niet weet, dan kan deze kieswijzer u misschien helpen bij het bepalen van uw keuze.

Nu besteden wij weer aandacht aan de WOZ-beschikking. Veel mensen in Bennebroek moeten een hoger bedrag betalen aan de gemeente. Wij hebben gehoord dat de verhoging tussen de 5 en de 7 procent ligt tov het vorige jaar. Speelt dat bij u ook? Laat u het ons dan weten via een mail aan: nietdoorhetbos [at] gmail .com U kunt een bezwaarschrift indienen. WOZbezwaarDuinpolderweg2014 Als u op deze link klikt, dan vindt u daar een compleet bezwaarschrift waarin u de gemeente vraagt de waarde van uw woning naar beneden bij te stellen in verband met de Duinpolderwegplannen. Ook al zijn die plannen nog niet gerealiseerd, toch is het voor u mogelijk om dit bezwaar in te dienen. Want alleen al het feit dat het voornemen er ligt om deze weg aan te leggen, in combinatie met het gegeven dat de wethouder van D66 van onze gemeente Bloemendaal in februari 2011 unaniem besloten heeft het meest noordelijk voorkeurstraject uit te werken, brengt met zich mee dat de waarde van uw woning onder druk komt te staan. Het bezwaarschrift moet wel binnen 6 weken zijn ingediend. Het waardedrukkend effect speelt uiteraard vooral bij de woningen die dicht bij dat meest noordelijke voorkeurstraject liggen. Dat kunt u op de kaart zo zien, welke woningen dat zijn. Bovendien gaat het ook om de woningen langs de volgende wegen, zie hieronder, omdat door de aanleg van die weg, rekening gehouden moet worden met aanzienlijk sluipverkeer:

Schoollaan, Zwarteweg (met gevolgen voor de Bloemenbuurt), Rijksstraatweg, Bennebroekerdreef, Binnenweg

Hoe dichter uw woning in de buurt ligt van het noordelijk traject, hoe groter de gevolgen voor uw woning. Staat uw woning in de Krakeling, dan zult u van de Duinpolderweg niet veel te vrezen hebben, behalve dat het op de N208 veel drukker wordt. Hebt u vragen? Mailt u ons dan.

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland