11mrt

verzoek aan fractievoorzitters Haarlemmermeer

18:04 |

Hieronder ons verzoek aan de fractievoorzitters van de politieke partijen in de Haarlemmermeer, zie ook de ingezonden brief in het HD in het voorgaande bericht:

Geachte fractievoorzitters van alle politieke partijen van de gemeente Haarlemmermeer,

Met het oog op de verkiezingen op 19 maart as, krijgen wij de afgelopen weken regelmatig de vraag voorgelegd van inwoners uit uw gemeente hoe de politieke partijen denken over het project ‘Duinpolderweg’. Het betreft de stroomweg die straks ontstaat vanaf de A4 ten zuiden van Hoofddorp, richting de Ringvaart, vervolgens naar de N206 bij de Zilk, om te eindigen bij Voorschoten/A4. Dat laatste stuk heet de Rijnlandroute (zie kaart hieronder). Het betekent dat de Nieuwe Bennebroekerweg een ander karakter zal krijgen. Op dit moment is de Nieuwe Bennebroekerweg een zgn gebiedsontsluitingsweg. Als stroomweg is deze weg nu ongeschikt. Als de plannen doorgaan (Rijnlandroute in combinatie met Duinpolderweg), zal dit een grote verandering betekenen voor veel inwoners van uw gemeente. Bijgaand sturen wij u een kopie van een ingezonden brief van iemand uit Hoofddorp naar het Haarlems Dagblad gisteren. Hieronder vindt u een toelichting op de plannen van mevrouw Kirch, VVD statenlid van de provincie Noord-Holland. Wij zijn benieuwd naar uw standpunt. In de programma’s van de verschillende partijen in uw gemeente, konden wij alleen bij D66 en de VVD iets terugvinden over dit project. Als u ons in twee zinnen (of drie) kunt uitleggen wat u vindt, dan kunnen wij de mensen die ons hiernaar gevraagd hebben, informeren. Wij zullen uw standpunt zonder commentaar overnemen en op onze website plaatsen zodat het duidelijk is wat uw partij vindt. Zie onze website: www.nietdoorhetbos.nl

Met dank voor de door u te nemen moeite,

Namens St Bescherming Erfgoed,

VVDNieuwsbriefprovNH

Rijnland_1615

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland