12mrt

Vijf gemeenten op een rij

16:52 |

Stelling: de Duinpolderweg mag er hoe dan ook NIET komen. Eens of oneens:

Gemeente Gr Links PvdA VVD D66 CDA Lokale partij
Heemstede Eens Eens Oneens Oneens Oneens Oneens
Bloemendaal Eens Oneens Oneens Oneens Oneens LB=Eens
Hillegom Eens Oneens Oneens Oneens Oneens BBH= Eens
Haarlemmermeer ? ? Oneens Oneens Oneens ?
Noordwijkerhout Oneens Eens Oneens Oneens ? Oneens

De stelling is nu ingekort tot een simpel: nee nooit. Veel partijen zijn rond de verkiezingsdatum aan het schuiven. Die partijen verklaren: ja tenzij, of nee tenzij. En veel partijen verwijzen naar nut een noodzaak. Dat moet eerst worden aangetoond, nl dat de Duinpolderweg ook echt nodig is. Hoewel dat volkomen terecht is, vragen wij ons dan toch af wat er de afgelopen tien jaar dan is gebeurd. Hoeveel onderzoeken zijn er al niet gedaan? Hoeveel miljoen EUR aan ons belastinggeld is hieraan uitgegeven en waarom is het dan nog steeds niet aangetoond? Sterker nog: wordt het ooit wel aangetoond. Want daar heeft de overheid toch alle tijd voor gehad om dat hard te maken. Nog altijd is dat niet gelukt. Nu zijn wij ook beducht voor het vervolg onderzoek. Want terwijl een van de hoofdopgaven luidde dat het doorgaand verkeer (noord-zuid) door de kernen diende af te nemen door de aanleg van de Duinpolderweg, is dat plotsklaps veranderd. Nu staat er op de site van de provincie Noord-Holland dat het verkeer gemiddeld genomen in de kernen moet zijn afgenomen. Dat is een ander uitgangspunt. Het is dan ook weer de vraag wat met wat wordt vergeleken en welke bewegingen worden meegenomen, welk toekomstscenario. Uit eerdere onderzoeken bleek bij herhaling steeds weer dat het doorgaande verkeer juist zou toenemen. Waarom dan nu deze wijziging? Het ziet er niet best uit dat deze opgaaf ineens van de lijst is gehaald en vervangen is door een andere opgaaf. Een doelredenering? Wij houden ons hart vast. Het beste is het dan toch om uw stem uit te brengen op een partij die gewoon klip en klaar is en zegt: dit willen wij niet. Ophouden, einde van dit project. Dan ook geen geld meer hieraan besteden, want dat geld kunnen we de komende jaren veel beter aan andere zaken besteden. In het kader van de nieuwe WMO komt er genoeg op ons af en ook grondposities die zijn ingenomen, zijn wellicht helemaal niet het geld waard waarvoor ze in de boeken zijn opgenomen. Geen verspilling meer van ons belastinggeld.

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland