20feb

Wat vinden politieke partijen in Bloemendaal van de Duinpolderweg, een overzicht

18:51 |

Partijen    Voor of tegen Duinpolderweg? Zijn er nog randvoorwaarden?
VVD voor ja    
CDA voor ja    
PvdA voor ja    
Groen Links tegen nvt    
Liberaal Bloemendaal tegen nvt    
D66 ? ja    
         

De afgelopen weken hebt u kunnen lezen wat de diverse partijen in Bloemendaal vinden van de Duinpolderweg. Als u dat nog eens wilt nalezen, dan kunt u het programma opzoeken via de knop Archief, bovenaan de pagina. Alle berichten hierover kunt u terugvinden door vervolgens te klikken op de paginanummers die onderaan in beeld verschijnen. Hieronder hebben wij uiteengezet wat het standpunt is van de partijen, heel simpel weergegeven: is een partij voor of tegen de aanleg van de Duinpolderweg. En indien voorstander van deze weg, zijn er dan nog voorwaarden aan verbonden. Met voorwaarden wordt bijv bedoeld: niet de noordelijke variant, of ingepast in het landschap. Voor D66 staat een vraagteken. Dat komt omdat de partij zich niet uit heeft gesproken voor of tegen de weg in het verkiezingsprogramma. Hierin staat nl dat nut en noodzaak eerst moeten worden aangetoond. Dat ligt bij Liberaal Bloemendaal net iets anders, want deze partij stelt dat deze weg niet moet worden aangelegd omdat  nut en noodzaak niet zijn aangetoond. Voor zover sprake is van randvoorwaarden verwijzen wij u naar de diverse programma’s. De partijen die tegen zijn: Groen Links en Liberaal Bloemendaal. Groen Links is van mening is dat er andere oplossingen zijn in Zuid-Holland met minder impact op natuur en leefmilieu en bovendien zouden die oplossingen minder geld kosten. Wat die oplossingen zijn, blijkt niet uit het programma van Groen Links. Liberaal Bloemendaal spreekt zich uit voor het pakket NOG Beter. Dat pakket kunt u op onze site vinden. Hoewel wij u adviseren kennis te nemen van de diverse verkiezingsprogramma’s, lijkt het toch wel heel eenvoudig: als u voor de Duinpolderweg bent, dan kunt u stemmen op: VVD, CDA, PvdA. Bent u tegen de Duinpolderweg, dan kunt u terecht bij Groen Links of Liberaal Bloemendaal. D66 heeft zich niet duidelijk uitgesproken voor of tegen, maar neemt wel op dat eerst nut en noodzaak moeten worden aangetoond. Wij plaatsen wel een kanttekening bij D66: nooit heeft D66 afstand genomen van wethouder A Schep en het college. Nooit is door D66 de vraag beantwoord op basis van welk mandaat mevrouw Schep bevoegd was om in februari 2011 in te stemmen met het meest noordelijke traject van de Duinpolderweg. Die vraag is cruciaal.

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland