26sep

Vragen van Hart voor Bloemendaal

13:08 |

Hart voor Bloemendaal heeft nieuwe vragen gesteld aan de wethouder over de tellingen die verricht zijn in Bennebroek. Hier publiceren wij de antwoorden: HartvoorBloemendaalverkeerstellingen Nav deze antwoorden heeft Hart voor Bloemendaal extra vragen gesteld: HartvoorBloemendaalvragen24sept2014

Wat ons opvalt is dat er op de Rijksstraatweg, Herenweg ev (de N208) helemaal niet geteld wordt. Was het niet de doelstelling van de provincie om het doorgaande noord-zuid verkeer te weren uit de dorpen? Hoe zit dat met de Vogelenzangseweg? Wordt daar ook geteld? Waarom zijn alleen de vrachtwagens van belang op de Meerweg/Bennebroekerlaan? Wordt er dan nooit geklaagd door inwoners langs de Rijksstraatweg, Herenweg, Vogelenzangseweg? Het is een wel erg selectieve telling en wij vermoeden dat dit verband houdt met de bijgestelde opgave van het projectteam. Eerst ging het nog om noord-zuid verkeer te weren. Nu gaat het opeens over het gemiddelde verkeer en wordt vooral het oost-west verkeer gewogen. Op die manier wordt toegewerkt naar ‘nut en noodzaak’. Een doelredenering en op die manier wordt ons straks een snelweg opgedrongen. Meerwegtelling2

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland