10mrt

VVD Bloemendaal

16:06 |

De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Zie hieronder de mail die wij ontvingen van de heer Boeijink van de VVD Bloemendaal. Jammer dan dat hij geen wethouder wordt. Die man is volhardend en  lijkt ons wel opgewassen tegen een ‘kopje koffie met’  mevrouw de gedeputeerde Elisabeth Post, VVD, Noord-Holland. Misschien dat de heer Boeijink zijn invloed kan doen gelden bij de opstelling van het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten verkiezingen volgend jaar. Dat is dan weer een voordeel van een landelijke partij. Maar eerst maar eens zien wat mevrouw Post voor ambities heeft en of die superprovincie er aan zit te komen, want dan zijn we nog veel verder van huis met onze democratie.

Geachte redacteur,

Er is helaas een fout gemaakt door de website van www.nietdoorhetbos.nl in het overzicht van de ‘vier gemeenten op een rij’. In dit overzicht wordt ten onrechte aangegeven dat de VVD Bloemendaal het oneens is met de stelling. Dit is onjuist, de VVD Bloemendaal is het EENS! Dit vooraf nadrukkelijk aangegeven aanwww.nietdoorhetbos.nl en staat in het VVD Bloemendaal verkiezingsprogramma: nee, tenzij: ‘Wij willen geen provinciale weg bij Bennebroek en Vogelenzang als aan de volgende vijf voorwaarden niet wordt voldaan: (i) de weg loopt niet vlak langs de bebouwing van Bennebroek of Vogelenzang en niet door het bos, (ii) nut en noodzaak van deze regionale verbinding zijn aangetoond, (iii) de provinciale weg verbetert de verkeerssituatie voor Bennebroek en Vogelenzang, (iv) de weg wordt verlaagd aangelegd zodat er geen geluidsoverlast of belemmering van het uitzicht ontstaat, (v) de Mariatunnel in Haarlem moet dezelfde of een hogere uitvoeringsprioriteit krijgen als de provinciale weg bij Bennebroek en Vogelenzang om zo het noord-zuid verkeer van en naar de N208 en N206 drastisch te verminderen.’

 

Hartelijke groet,

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland