25feb

VVD: ‘het stadium van kiezen is voorbij’

12:56 |

Voor de VVD is het duidelijk. Mevrouw Post, gedeputeerde van NH (VVD) heeft al in 2011 gezegd: het stadium van kiezen is voorbij. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart as, herhalen wij haar boodschap:

Kiezen voorbij

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland