07apr

Wat is er allemaal gebeurd de afgelopen uren, dagen?

12:44 |

Hillegom2

Gisteren een spannend moment omdat er de gelegenheid was om in te spreken in de Staten van Zuid-Holland. Met een bus vol belangstellenden zijn wij afgereisd naar Den Haag. Er waren 20 insprekers. Een overweldigende belangstelling. Wij zijn bijzonder ingenomen met de reacties van diverse deskundigen, waaronder ook Elof Nieuwenhuis die het pakket NOG Beter heeft geschreven. Hij heeft zijn pakket NOG Beter opnieuw onder de aandacht gebracht en stipte diverse zwakke punten aan in de Probleemanalyse. Ook sprak de heer Evers in namens de gemeente Hillegom. Hij vertegenwoordigt de grootste partij, BBH in die gemeente. Heel sterk dat hij daar met de wethouder aanwezig was en de hele vergadering heeft uitgezeten. Dat zijn nog eens politici naar ons hart! Verder was de sfeer uitstekend. De Statenleden in Zuid-Holland doen het goed. Wij zijn buitengewoon verheugd over de reacties van de volgende partijen: 50Plus, PVV, GroenLinks. Ook PvdA, SP en het CDA en D66 toonden zich kritisch. In het algemeen was het gevoel: we moeten nu niet verder doordrukken op de wijze waarop dit in het verleden is gedaan. Er is geen of onvoldoende draagvlak. Er moet gekeken worden naar lokale maatregelen als alternatief. Het is de vraag wat er dan nu gaat gebeuren. Het CDA opperde een motie om gespreide maatregelen ook te toetsen. Maar Floor Vermeulen, de gedeputeerde van de VVD in ZH zag dat niet zo zitten. Hij legde ook een bommetje onder de stemming van de Statenleden. Hij zei: geen Duinpolderweg in NH dan ook geen HOV oplossing in ZH. Oftewel: beide projecten zijn aan elkaar gekoppeld. Dat lijkt op chantage en dat vinden wij geen goede politiek. De vraag is ook: waar baseert Floor zich op? Waar staat dat en heeft hij daar ook voor getekend? Is dit conform zijn mandaat? Op 20 april as komen voor het eerst in de geschiedenis de beide Staten bij elkaar: Noord-Holland en Zuid-Holland. Daar mag dan niet worden ingesproken. Maar eerst volgt op 11 april nog een commissievergadering van de Staten in Noord-Holland. Komt u ook? Het start om 13.15 uur in het provinciehuis aan de Dreef. Verder is er vanavond een extra raadsvergadering in Bloemendaal. Wilt u meer weten wat er in Bloemendaal allemaal gebeurt, kijkt u dan op de site: www.hartvoorbloemendaal.nl

Wij betreuren het dat het zo stil is in Bloemendaal. Waarom wordt er niet eens hard aan de bel getrokken daar? Laten ze in die gemeente een voorbeeld nemen aan Hillegom. Dat zou voor de inwoners goed zijn. Democratie leeft in Hillegom! Op de foto’s ziet u de heren uit Hillegom samen. In de hal van Den Haag verzamelen zich belangstellenden en een bord dat werd opgehouden tijdens het inspreken en tot slot de ronde tafel met daaraan gezeten de Statenleden en een inspreker. Staten ZHDenHaag2Duinpolderweg Nee

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland