11jan

Wat vindt Noordwijkerhout?

21:05 |

FullSizeRenderDe projectleider heeft het moeilijk. Hij moet overal komen vertellen waarom de Duinpolderweg zo’n goed idee is. Dat is niet eenvoudig. Terwijl er in 2010/2011 door bestuurders werd gedacht dat zij het ei van Columbus hadden uitgevonden in de vorm van de Duinpolderweg, bleek na onderzoek dat werd uitgevoerd door deskundige burgers dat de weg niets oplost. Sterker nog: de Duinpolderweg zal voor meer problemen in het verkeer zorgen dan er nu zijn. Niet zo heel vreemd dat deskundigen tot die conclusie kwamen, want in 2003 bleek uit een MER onderzoek al hetzelfde. De bestuurders vonden dat de oude MER niet meer voldeed en verklaarden dat de tijden waren veranderd en dus was de weg dringend nodig , oa voor de Haarlemmermeer en voor minder noord-zuid verkeer door de dorpskernen in Zuid-Kennemerland. Maar de nieuwe argumenten deugden niet. De Duinpolderweg zou nl niet gaan zorgen voor een betere doorstroming en voor minder verkeersdruk in de kernen. En dus pasten de bestuurders de opgaven aan. Niet de verkeersdruk was het probleem dat moest worden opgelost maar het veilig stellen van het project zelf werd belangrijk voor bestuurders. Er sneuvelden diverse wethouders. Zij moesten opstappen omdat zij het project te enthousiast hadden verkocht terwijl zij zich tegelijkertijd te weinig in de materie hadden verdiept. Bovendien hadden zij zich verkeken op verzet van de bevolking. Nu is het dus al lang niet leuk meer om een verkooppraatje te komen houden in een gemeenteraad. De projectleider was begin december in Noordwijkerhout. In het bijgevoegde artikel leest u dat de raadsleden gereserveerd zijn in Noordwijkerhout. Is het wel waar wat de projectleider vertelt? Komisch wordt het als verteld wordt dat de Duinpolderweg nodig is om naar het strand te kunnen rijden. Dat is dan weer een nieuwe doelstelling. Voor wie wordt de weg dan aangelegd?

Als wij heel eerlijk zijn, dan denken wij dat de provincie NH de weg kwijt is. Spijtig is wel dat er zo gesjoemeld wordt met opgaven en met verzonnen verklaringen over nut en noodzaak terwijl er bestuurlijk eerst een pas op de plaats was beloofd. Eerst nut en noodzaak aantonen en dan pas verder studeren.

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland