04jul

Wat zegt wethouder Reneman?

11:52 |

Reneman licht de raad niet correct inbrief-Schultz-Duinpolderweg

Hier vindt u de brief van de minister van augustus 2013. Een duidelijke brief wat ons betreft. Geen cent van het Rijk voor de Duinpolderweg. Maar de VVD wethouder Reneman van de Haarlemmermeer denkt daar heel anders over. Die ziet het zonnig in. Tijdens de sessie gisterenmiddag in het raadhuis van de Haarlemmermeer, sprak Reneman met veel enthousiasme over de voortgang van het project. Het werd niet duidelijk hoeveel de Haarlemmermeer zal moeten bijdragen als er geen geld komt van het Rijk.

Wat viel ons op tijdens deze sessie?

* Het project team van de provincie NH was aanwezig. Wat moet dat wel niet kosten? Al die dure krachten op een rij in de raadzaal? Allemaal betaald luisteren naar de raadsleden terwijl de gewone burgers hard aan het werk zijn?

* D66 en de VVD zijn overtuigd van nut en noodzaak van de Duinpolderweg. Deze partijen wijzen naar het Deltaplan Bereikbaarheid. D66 maakte het wel heel bond. Deze partij meent dat de Duinpolderweg de leefbaarheid in de dorpen Bennebroek, Vogelenzang, Hillegom en de Zilk vergroot. Weet deze partij dan niet dat de leefbaarheid door de aanleg van deze weg juist ernstig onder druk komt te staan? Het verkeer in de kernen neemt door de aanleg van deze weg enorm toe. Dat is uit diverse onderzoeken gebleken. Ook tast de weg belangrijke natuurgebieden aan. Waarom toont deze partij zich zo weinig kritisch?

* Forza toonde zich juist wel kritisch over de financiele situatie en de evt contractuele verplichtingen als ook over de relatie met de gemeenten ten westen van de Ringvaart. Hoe valt deze weg te rijmen met het Uitvoeringsplan Haarlemmermeer West = Parels aan de Ringvaart?

* andere partijen vonden dat de gemeente zelf dan maar aan de slag zou moeten gaan met de Bennebroekerweg. Wie weet hoe lang het nog kon gaan duren. Misschien wel 30 jaar voor die Duinpolderweg er zou liggen.

* de Duinpolderweg zou moeten worden ‘ingepast’ in het landschap. Maar het prijskaartje dat daaraan hangt, moest wel eerlijk tussen de partijen verdeeld worden. Maar wat is eerlijk en hoeveel is de raad bereid daarin bij te dragen?

Voor ons is duidelijk dat de Haarlemmermeer helemaal niets heeft aan het stuk weg dat gepland is tussen de Zilk en de Ringvaart. Dat stukje kost zo’n EUR 115 tot EUR 125 miljoen. Waarom zou de Haarlemmermeer hierin moeten bijdragen? Dit levert niets op en kost alleen maar geld. Beter is het om een eigen plan te trekken en te doen wat nodig is voor de Haarlemmermeer.

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland