20nov

Wie of wat is Platform NOG?

12:18 |

http://www.geenduinpolderweg.nl/

Hier vindt u de link naar de nieuwe website van het platform NOG (Noordelijke Ontsluiting Greenport). De Duinpolderweg had vroeger een minder charmante naam ‘NOG’. Om de harten van de mensen te veroveren en de weerstand te verminderen, is de naam gewijzigd in Duinpolderweg. Duinen en polder weg, zullen ze bij de provincie wel bedoelen. Want deze weg zou vanaf de N206 bij de Zilk richting de Nieuwe Bennebroekerweg bij Hoofddorp moeten gaan lopen, dwars door belangrijk natuurgebied. Zoals het er nu uit ziet, komt die weg door de Oosteinderpolder. De site gaat in op de gevolgen voor de diverse dorpskernen. Onder het kopje ‘Actueel’ vindt u informatie over de huidige stand van zaken, althans, voor zover die bekend is. Want, zoals u weet, de bestuurders van de regio vergaderen samen met de gedeputeerden van NH en ZH in een geheime Stuurgroep. Deze vergaderingen zijn niet openbaar, verslagen worden wel gemaakt, maar ze zijn ook geheim. En het is de bedoeling dat wethouders niet uit de school klappen. Zo houdt men in deze Stuurgroep het front gesloten. Burgers worden op afstand gezet, maar zij mogen wel betalen. Want via uw eigen gemeente draagt u bij aan het zgn Mobiliteitsfonds. Hierin wordt geld gestort dat straks linea recta besteed wordt aan de Duinpolderweg. Democratisch? Dat dachten wij niet.

DuinpolderwegIn het platform NOG zitten allerlei belangengroeperingen die met elkaar zeer regelmatig overleggen. De namen van deze instellingen vindt u op de site. Steun de mensen achter dit platform! Hulp is welkom.

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland