15feb

Wat zegt Liberaal Bloemendaal?

13:06 |

Hieronder treft u het onderdeel aan uit het programma van Liberaal Bloemendaal dat betrekking heeft op de Duinpolderweg/verkeer. Het is klare taal. Niets over voor- en nadelen, win-win situatie, constructief met de provincie meedenken, de weg is nodig voor de ontlasting van de kernen etc. Geen flauwe smoezen, maar gewoon nee. De bijdrage aan het Mobiliteitsfonds opschorten is ook een goed plan. Want dat geld gaat linea recta naar de Duinpolderweg. De gaten vallen in onze doorgaande wegen, plantsoenen worden nauwelijks nog onderhouden, de bakken met groen in Bennebroek staan te verpieteren. Wij vinden dat ons geld een betere besteding verdient. Dan is er nog een belangrijk punt om dat Mobiliteitsfonds op te doeken: Haarlem als grootste gemeente en de grootste liefhebber (profiteur) van de Duinpolderweg, heeft de betaling de komende tijd opgeschort. Even geen geld. En de andere gemeenten slikken dat voor zoete koek. Dat moet afgelopen zijn. Wij willen hier niet aan meebetalen. En het allertreurigst is nog de VVD in Bloemendaal, die doodleuk verklaart dat we voortaan zelf de plantsoenen moeten gaan schoffelen, want dat is pas wat je noemt een participatiemaatschappij. Leest u het programma van Liberaal Bloemendaal op dit onderdeel en doe er uw voordeel mee op 19 maart as, zouden wij zeggen.

Verkeer

  • Liberaal Bloemendaal is tegen de aanleg van de Duinpolderweg. Nut en noodzaak van deze weg staan niet vast. Bovendien blijkt uit onderzoek dat doorgaand verkeer door bijvoorbeeld de kern Bennebroek zal verdubbelen als gevolg van de aanleg van de Duinpolderweg. Dit is voor Liberaal Bloemendaal onaanvaardbaar.
  • Liberaal Bloemendaal zegt daarom: stoppen met het onzinnige projectDuinpolderweg en hieraan geen belastinggeld meer besteden. Dus ook geen bijdrage aan het Regionaal Mobiliteitsfonds, want dit is uw belastinggeld dat verkeerd wordt uitgegeven.
  • Liberaal Bloemendaal is voorstander van het pakket NOG Beter. NOG staat voor Noordelijke Ontsluiting Greenport. Het pakket NOG Beter is een goed alternatief voor de ontsluiting van de Greenport.
  • Deelname aan het overleg met de provincie in het kader van het ‘Breed Bestuurlijk Overleg’ (BBO) moet plaatsvinden conform een glashelder mandaat van de gemeenteraad, opdat controle mogelijk is.
  • Deelname door de wethouder aan vergaderingen van het BBO is bovendien uitsluitend geoorloofd indien deze vergaderingen openbaar zijn en notulen worden verspreid zodat de gemeenteraad en de inwoners hiervan kennis kunnen nemen. Besloten overlegstructuren hollen de democratie uit. Dat moet worden voorkomen, vindt Liberaal Bloemendaal.
  • Bij aanpassingen of veranderingen van wegen in de directe woonomgeving geldt de mening van de daarbij betrokken inwoners als uitgangspunt.
  • De daarbij betrokken inwoners moeten tijdig betrokken worden bij verkeersplannen en niet zoals tot op heden gebeurt pas als een plan al in concept is uitgewerkt of erger nog, als het college al met een plan akkoord is gegaan. Dit bijvoorbeeld zoals gebeurd is bij de Duinpolderweg in februari 2011. Liberaal Bloemendaal vindt inspraak vooraf heel belangrijk want alleen dan kan maatschappelijk draagvlak gecreëerd worden.
  • Verder vindt Liberaal Bloemendaal het belangrijk dat de verkeersveiligheid ten behoeve van fietsers en vooral van naar school fietsende kinderen moet worden bevorderd. Liberaal Bloemendaal vindt dat de voorstellen van inwoners hierover serieus moeten worden genomen. Zie bijvoorbeeld de Meerlaan in Bennebroek of de rijweg over de Bloemendaalseweg tussen de Busken Huetlaan en de Korte Kleverlaan te Bloemendaal.
Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland