17mrt

Zorgelijk: wij zijn nu klaar met de VVD

20:08 |

http://gemeenteraad.haarlemmermeer.nl/Vergaderingen/Raadsplein/2015/12-maart/19:00

Punt 5 Deltaplan Bereikbaarheid: 5 minuten van uw tijd om te luisteren naar wat de Haarlemmermeer van plan is… 

1.25.00 tot 1.30.00 wethouder Reneman

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland